Polityka prywatności

KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD JEJ UŻYTKOWANIA. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI TYCH ZASAD, ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Corrado (dalej „Corrado”) niniejszym upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie („witryna”) wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Jakichkolwiek materiałów i informacji umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w innej witrynie w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi, dlatego jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie niniejszych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę przez Użytkownika prawa do korzystania z niniejszej witryny, co nie wyłącza dalszych uprawnień Corrado wynikających z przepisów prawa. W przypadku takiego naruszenia należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Informacje poufne

Corrado zastrzega, że witryna kruszywa.warszawa.pl nie służy do przekazywania informacji poufnych i prawnie zastrzeżonych do Corrado. Z tego względu wszelkie informacje lub materiały przesłane do Corrado będą traktowane jako niepoufne. Przesyłając do Corrado informacje lub materiały, Użytkownik udziela Corrado nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie tychże informacji oraz materiałów, a także na tworzenia z nich prac pochodnych lub inne swobodne ich wykorzystywanie. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Corrado z pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik, przesłanych do Corrado, niezależnie od celu, dla którego materiały zawierające takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki zostały przesłane. Corrado nie ujawni imienia i nazwiska Użytkownika ani faktu udostępnienia przez Użytkownika materiałów ani innych informacji, chyba że: (a) Corrado uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska; (b) Corrado uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazane przez Użytkownika zostaną opublikowane lub imię i nazwisko Użytkownika zostaną wykorzystane w inny sposób; lub (c) Corrado zostanie zmuszony do takiego ujawnienia z mocy przepisów prawa. Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do Corrado w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności.

Dane wysyłane przez użytkowników

Corrado nie chce przyjmować osobistych ani poufnych informacji od użytkowników witryny. Wszystkie materiały, informacje lub też inne dane wysyłane lub umieszczane przez użytkowników witryny nie będą traktowane jak osobiste i poufne. Dane osobowe wysyłane do Corrado w celu otrzymania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych Corrado. Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.

Linki do witryn internetowych innych firm

Linki do witryn internetowych innych firm znajdują się na witrynie Corrado wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z nich powoduje opuszczenie niniejszej witryny. Corrado nie monitoruje zawartości, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności, w szczególności za treści wszystkich witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki. Corrado nie bierze odpowiedzialności za informacje i materiały oraz za żadne oprogramowanie lub inne produkty, które można na nich znaleźć. Corrado nie bierze również odpowiedzialności za rezultaty korzystania z tych witryn. Przechodząc do jednej z witryn internetowych innych firm użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Linki do witryny Corrado

Linki do niniejszej witryny można umieszczać w innych witrynach tylko zgodnie ze wszystkimi stosownymi prawami.

Zasady tworzenia linków do witryny Corrado

Witryna z linkiem do witryny Corrado:

Nie może podawać nieprawdziwych informacji o związku z Corrado;
Nie może modyfikować wyglądu przeglądarki ani zawartości witryny Corrado;
Nie może przedstawiać nieprawdziwych informacji o produktach bądź usługach Corrado;
Nie może korzystać z logo Corrado, ani logotypów innych marek należących do Corrado;
Nie może również zawierać treści, które mogłyby być postrzegane jako niecenzuralne, obraźliwe lub kontrowersyjne;
Może zawierać wyłącznie treści odpowiednie dla użytkowników w każdym wieku;
Może posiadać link, ale nie może powielać zawartości witryny Corrado.

Polityka prywatności w Internecie

Corrado szanuje Twoją prywatność. Ochrona prywatności Użytkowników jest niezwykle dla nas ważna. Zaufanie Użytkowników jest dla nas jedną z kluczowych wartości. Dokładamy wszelkich starań by chronić prywatność Użytkownika. Ma to zastosowanie również do przetwarzania danych Użytkownika w trakcie odwiedzania przez Państwa naszej witryny.
W niniejszym oświadczeniu Corrado o ochronie prywatności w Internecie, informujemy Cię o naszych praktykach strategii ochrony danych osobowych, o opcjach wyboru sposobu w jaki Twoje informacje są zbierane w Internecie, oraz o sposobie ich wykorzystania.
Niniejsze Oświadczenie dotyczy sposobu postępowania z informacjami, obowiązującego na witrynie Corrado, w tym typów śledzonych i gromadzonych informacji, sposobu wykorzystywania informacji i osób, którym informacje są udostępniane.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, a w szczególności danych zbieranych i analizowanych przez nas, oraz ich wykorzystanie, odbywa się w sposób następujący:

Cele

Zbieranie anonimowych informacji, które pomogą nam poznać sposoby przeglądania naszej witryny przez odwiedzających;
Tworzenie zbiorczych raportów statystycznych dotyczących aktywności na witrynie, np. liczby odwiedzających oraz odwiedzanych przez nich podstron;
Personalizacja działania witryny Corrado, ułatwienie nawigacji i gromadzenie informacji statystycznych o wykorzystaniu witryny;
Czasowe przechowywanie wszelkich informacji wprowadzanych do narzędzi takich jak formularze na naszej witrynie;
Prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, realizacji korespondencji na rzecz Użytkowników, a także w związku z wnioskami o przyjęcie do pracy;
Przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta, badań rynkowych lub w związku z niektórymi transakcjami;
Zapewnienia wsparcia dla produktów lub usług uzyskanych przez Użytkownika od Corrado;
Realizacja przez Corrado i wybrane organizacje działań marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na taki cel przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookie

Plik cookie to plik danych przesyłany z witryny na twardy dysk komputera użytkownika. Corrado przesyła pliki cookie podczas przeglądania witryny przez Użytkownika lub rejestrowania się podczas korzystania z niektórych usług. Poprzez zaakceptowanie plików cookie wykorzystywanych na naszej witrynie, Użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego Użytkownika.
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej witrynie mogą być niedostępne lub mogą nie być wyświetlane poprawnie.
Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:
• Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
• Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html
Nie wykorzystujemy plików cookie do śledzenia sposobu, w jaki korzystają Państwo z Internetu po opuszczeniu naszej witryny, nie przechowujemy w nich również żadnych informacji prywatnych, które inne podmioty mogłyby odczytać i zrozumieć.
Wykorzystujemy dwa typy plików cookie:
“Session cookie” – plik instalowany czasowo na komputerze Użytkownika, usuwany natychmiast po zamknięciu okna przeglądarki.
„Trwały plik cookie” – plik przechowywany w komputerze Użytkownika do chwili wygaśnięcia ważności lub usunięcia go przez Państwa.
W trwałych plikach cookie przechowywane są informacje związane z osobistymi preferencjami Użytkownika, takie jak preferowany język na witrynach o różnych wersjach językowych, w celu usprawnienia kolejnych wizyt na stronach. W plikach tych są także zapamiętywane pytania, jakie zadawane były przez nas wcześniej, takie jak np. prośba o wypełnienie formularza. Trwały plik cookie zapobiegnie powtarzaniu próśb o wypełnienie przez Użytkownika tej samej ankiety przy każdej kolejnej wizycie na stronie.

Decyzje Użytkownika

Użytkownik może zmienić konfigurację przeglądarki internetowej tak, by otrzymywać ostrzeżenie zawsze, gdy nowy plik cookie ma być zainstalowany na komputerze Użytkownika, aby Użytkownik mógł podjąć decyzję dotyczącą akceptacji lub odrzucenia pliku Cookiem. Niektóre elementy naszej witryny mogą nie funkcjonować prawidłowo w przypadku odrzucenia plików cookie.
Po zgromadzeniu przez firmę Corrado danych osobowych Użytkownika, ma on prawo poinformować Corrado, że nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane dla dalszych kontaktów handlowych; Corrado zobowiązuje się uszanować wolę Użytkownika.

Wzornik palety FLEXFORMULARZ KONTAKTOWY